ސެޕްޓެމްބަރު 22, 2014

ވަގުތު ފޮޓޯ

| | |
Vaguthu
Vaguthu

ކުޅިވަރު

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއަކު ކުޅެން ހުއްޓާ މަރުވެއްޖެ
1 ގަޑި 7 މިނެޓް ކުރިން.
2 ގަޑި 36 މިނެޓް ކުރިން.
ލަމްޕާޑް އޭނާގެ ކުރީގެ ޓީމުގެ ކޮޅަށް ޖެހި ގޯލާއެކީ ޗެލްސީ އަތުން ސިޓީއަށް ޕޮއިންޓެއް
4 ގަޑި 56 މިނެޓް ކުރިން.
ފަހަތުން އަރާ ލެސްޓާ ސިޓީ އިން ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި
7 ގަޑި 29 މިނެޓް ކުރިން.
ކަސްޓަމްސްގެ ސެކްޝަންތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވި ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުން - ފޮޓޯ: ކަސްޓަމްސް
ކަސްޓަމްސްގެ ސެކްޝަންތަކުގެ މެދުގައި ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި
8 ގަޑި 27 މިނެޓް ކުރިން.
ކުވައިތާއި ރާއްޖޭގެ ބާސްކެޓު ޓީމު ކުޅުނު މެޗު - ފޮޓޯ: އެމްއޯސީ
ދެވަނަ މެޗުން ވެސް ރާއްޖޭގެ ބާސްކެޓް ޓީމު ބަލިވެއްޖެ

ދުނިޔެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެލެން ހެނިންގ އާއި އައިއެސްގެ ހަނގުރާމަވެރިއެއް
ހެނިންގ ދޫކޮށްލުމަށް އައިއެސްގެ ކިބައިން އަންހެނުން އެދެފި
8 ގަޑި 37 މިނެޓް ކުރިން.
9 ގަޑި 39 މިނެޓް ކުރިން.
ވައިޓް ހައުސް ތެރެއަށް ވަން މީހަކު ހައްޔަރުކުރަނީ
ވަޅި ހިފައިގެން އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރަށް ވަން މީހަކާއި އިތުރު މީހަކު އަތުލައިގެންފި
11 ގަޑި 40 މިނެޓް ކުރިން.
324 ފިރިހެނަކަށް އެޗްއައިވީ ބަލި ޖެއްސި އަންހެނެއްގެ ވާހަކަ
12 ގަޑި 53 މިނެޓް ކުރިން.
ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖޯން ކޭ - ފޮޓޯ: ގެޓީ
ނިއުޒިލޭންޑްގެ އާންމު އިންތިޚާބު ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީން ކާމިޔާބުކޮށްފި
13 ގަޑި 25 މިނެޓް ކުރިން.
ސީރިއާގެ ރެފިއުޖީންތަކެއް
ސީރިއާގެ 45،000 ރައްޔިތުން ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުގައި ތުރުކީއަށް
Vaguthu
Vaguthu