ނޮވެމްބަރު 28, 2014

ވަގުތު ފޮޓޯ

| | |
Vaguthu

ކުޅިވަރު

އުންމީދަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ޓީމުތަކާ އެއް ހިސާބެއްގައި ޕޮލިސް ކްލަބު ފައިތިލަ ސާބިތުކުރުން: ސީޕީ
2 ގަޑި 50 މިނެޓް ކުރިން.
6 ގަޑި 28 މިނެޓް ކުރިން.
ގާނާގެ ކޯޗުކަމަށް ގްރާންޓް ހަމަޖައްސައިފި
7 ގަޑި 17 މިނެޓް ކުރިން.
ވިލްޝެއާ ތިން މަސް ދުވަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް
7 ގަޑި 23 މިނެޓް ކުރިން.
ޕެލޭގެ ހާލުކޮޅު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން – ތަރުޖަމާނު
7 ގަޑި 27 މިނެޓް ކުރިން.
ގަލަތަސަރާއީގެ ކޯޗުކަމުން ޕްރެންޑެލީ ވަކިކޮށްފި
Vaguthu
Vaguthu