އޮކްޓޯބަރ 31, 2014

ވަގުތު ފޮޓޯ

| | |
Vaguthu

ކުޅިވަރު

ބަޔާންއަކީ ޑޯޓްމަންޑް އެއްވެސް ވަރަކަށް ޖެހިލުންވާ ޓީމެއް ނޫން – ހުމެލްސް
7 ގަޑި 32 މިނެޓް ކުރިން.
8 ގަޑި 46 މިނެޓް ކުރިން.
ތ.އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވޭމަންޑޫއާއި ވަންދޫ ބައްދަލުކުރި މެޗު - ފޮޓޯ: ވައިބްރަންޓް ވޭމަންޑޫ / ފޭސްބުކް
ވަންދޫއިން ވޭމަންޑޫ ހިފަހައްޓައިފި
11 ގަޑި 29 މިނެޓް ކުރިން.
ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލުގައި ޓީސީ އާއި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ވަގުތު ފައިލް ފޮޓޯ
ކުޅިވަރުގެ ރޫހާ ހިލާފުވުމުން ބައެއް ޓީމުތަކުގެ ކޯޗުން އަދި ކުޅުންތެރިންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިފި
11 ގަޑި 49 މިނެޓް ކުރިން.
ދިރާގު ދިވެހި ލީގުގެ ތިންވަނަ ބުރުގައި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބާއި ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބު ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ވަގުތު ފައިލް ފޮޓޯ
ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން މިއަދު ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ދެމެޗު މާދަމާއަށް ފަސްކޮށްފި
12 ގަޑި 27 މިނެޓް ކުރިން.
ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ ކޮންގްރެސް – ވަގުތު ފޮޓޯ: އަޝްހާދު އަބްދުﷲ
ފީފާގެ ސިޓީއަށް އީގަލްސްއިން ޖަވާބުދާރީވެއްޖެ
Vaguthu
Vaguthu