ޖުލައި 25, 2014
prayforgaza

ފޮޓޯ

Vaguthu
Vaguthu

ދުނިޔެ

ވެކިއުލް ކްލީނަރަކުން ތަޅާ ކުވެއިތު މީހެއް އޭނާގެ އަންހެނުން މަރާލައިފި
38 މިނެޓް 48 ސިކުންތު ކުރިން.
54 މިނެޓް 6 ސިކުންތު ކުރިން.
އިސްރާއީލްގެ ހަމަލާއެއްގައި ޒަހަމްވެފައިވާ ދެކުދިން
ޝަހީދުންގެ އަދަދު 800 އަށް – ސުލްހަ ގާއިމް ކުރަން ދުނިޔެއިން އަދިވެސް ބޭނުމެއް ނޫން
3 ގަޑި 0 މިނެޓް ކުރިން.
އެއާ އަލްޖީރިއާގެ ފްލައިޓެއް
ގެއްލުނު އަލްޖީީީރީ ފްލައިޓު ވަނީ ވެެއްޓިފައިކަން ކަށަވަރު ވެއްޖެ
5 ގަޑި 29 މިނެޓް ކުރިން.
ޣައްޒާ އަށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި ޒަހަމްވެފައިވާ ކުއްޖެއް – ފޮޓޯ : ރޮއިޓާސް
ޣައްޒާގެ ސުކޫލަކަށް ހަމަލާދީ އެތައް ބަޔަކު ޝަހީދު ކޮށްލައިފި
7 ގަޑި 54 މިނެޓް ކުރިން.
އަމިއްލައަށް ކޮނުނު ވަޅެއްގައި ވަޅުލެވިގެން މީހަކު މަރުވެއްޖެ
Vaguthu
Vaguthu