English
ޑިސެމްބަރު 19, 2014

ވަގުތު ފޮޓޯ

| | |
Vaguthu

ކުޅިވަރު

ކަގްލިއާރީ އަތުން މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސް ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި 4 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ނަގައިފި
7 ގަޑި 56 މިނެޓް ކުރިން.
7 ގަޑި 59 މިނެޓް ކުރިން.
ސްޓްރޫޓްމަން ނުވިއްކާނެ ކަމަށް ރޯމާއިން ބުނެފި
8 ގަޑި 3 މިނެޓް ކުރިން.
އިންސްޓަގްރާމްގައި ކުރި ޕޯސްޓަކާ ގުޅިގެން ބަލޮޓޮލީ އެއް މެޗަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި
23 ގަޑި 59 މިނެޓް ކުރިން.
މ. އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ މުލަކު އެކުވެރި ކްލަބު ހޯދައިފި
1 ދުވަސް 0 ގަޑި ކުރިން.
އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރަކަށް މޯހަން ހަމަޖައްސައިފި

ދުނިޔެ

ޕާކިސްތާން އަސްކަރިއްޔާއިން ތާލިބާންގެ 57 ހަނގުރާމަވެރިޔަކު މަރާލައިފި
25 މިނެޓް 36 ސިކުންތު ކުރިން.
1 ގަޑި 25 މިނެޓް ކުރިން.
ކެރެލާގައި އަލުން ބަނގުރާ ހުއްދަ ކުރަން ނިންމައިފި
6 ގަޑި 27 މިނެޓް ކުރިން.
ސޯނިޔާ ގާންދީ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެނދުމަތިކޮށްފި
6 ގަޑި 57 މިނެޓް ކުރިން.
އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ގެއެއްގެ ތެރެއިން މަރަލާފައި އޮތް 8 ކުޑަކުދިން ފެނިއްޖެ
8 ގަޑި 7 މިނެޓް ކުރިން.
އެމެރިކާގެ ވައިގެ ހަމަލާތަކެއްގައި އައިއެސްގެ އިސް 3 ލީޑަރަކު މަރުވެއްޖެ
Vaguthu
Vaguthu